niedziela, 4 grudnia 2016

Fashion... more posters...

Have you ever had a class of 15 boys and only 3 girls? How to speak with them about fashion. nothing easier... I brought them some fashion magazines and asked to cut their favourite pieces of clothing... they created their collection for the catwalk. doing that they got to know (with the help of dictionary or mine) almost all names of clothes. later they presented their collection, describing colour, fabric, where and why to wear their clothes. At last we made posters. It took me 3 lessons. 😉but it was worth...

Come back. What's in your head?

I wasn't here for a long time  ... I think the earth goes round faster and we have no time😊
But I did a lot with my students and ready to share...
 let's start from a very simple activity. Posters. Some like some hate but all in all atudents enjoy them 😊
what's in your head? I asked my students to write or draw about their free time. On separate cards and we join them in one big head. Here the result. funny and creative.

niedziela, 25 października 2015

Stop and go on... 

               Ćwiczenie na czytanie. Cel: utrzymanie rytmu, skupienie uwagi i koncentracja, poprawna wymowa.

Dla mnie zajęcia językowe bez nagrań są trudne do wyobrażenia. Na każdej lekcji używam nagrań. Często proszę uczniów czytać razem z lektorem w myślach, ale jak to z uczniami bywa - ich myśli często błądzą gdzie indziej niż tekst:)

Wprowadziłam ćwiczenie, które maksymalnie skupia uwagę na czytance. 

  1. Odtwarzam nagranie dosyć długiego tekstu z podręcznika.
  2. Uczniowie śledzą tekst. 
  3. Zatrzymuję nagranie i losowo proszę ucznia o kontynuację czytania od miejsca zatrzymania nagrania. Czyta 4-6 wyrazów, po czym ja znowu włączam nagranie.       

Z 17 obecnych w klasie tylko jedna osoba zgubiła się podczas wykonania tego ćwiczenia. Reszta utrzymała tempo, co wcale nie było łatwe:) Byłam bardzo zadowolona i dumna, że udało nam się. Serdecznie pozdrawiam klasę:)

Uważam, że takie ćwiczenie ułatwi w przyszłości rozumienie tekstów słuchanych bez wizualnego podparcia, z takimi zadaniami nasi uczniowie będę się zmagać na egzaminach.